De Schoolwerkplaats

Helaas moet De Schoolwerkplaats

1 augustus 2023

haar deuren sluiten.

De Schoolwerkplaats laat je worden wie bent

Wat zijn onze ambities?

Op de Schoolwerkplaats draait alles om ontwikkelen en leren in vrijheid. Wij geloven dat je jezelf het beste ontwikkelt als de omstandigheden daar optimaal voor zijn. Een inspirerende omgeving, een uitdagend aanbod, een fijne klas, een begeesterde juf of meester zijn essentiële onderdelen daarvan.
De natuur neemt een belangrijke plek in ons onderwijs in. We gebruiken de natuur als klaslokaal en het vormt een bron van inspiratie. Ook doen we veel van ons projectonderwijs in, om en met de natuur.

Wij willen onze bijdrage leveren aan het helpen ontwikkelen van onze kinderen tot zelfbewuste, kritische en gelukkige volwassenen die zich verbonden weten met anderen en de wereld om zich heen.

Ontwikkelen in vrijheid

Worden wie je bent

Elk kind is anders en toch is elk kind een kind. Wij scheppen ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen. Wij prikkelen en stimuleren. Wij kijken en zien de kinderen. Wij geven onze kinderen veel ruimte om te ontdekken wie ze zijn. We zijn daarin niet normatief.

Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Daarom geven wij onze kinderen veel verantwoordelijkheid over hun eigen leerprocessen en nemen wij onze verantwoordelijkheid over het begeleiden van die processen uiterst serieus.

In die ontwikkeling vinden wij het proces minstens zo belangrijk als de uitkomst zelf. Fouten maken is immers veel leerzamer dan het goed doen.

 

Niets is zo fijn als te mogen worden die je wil.

De natuur is ons lokaal, onze inspiratiebron en ons onderwerp van studie

Onze school ligt in een prachtige omgeving. Vol met bos en duin. We maken daar graag gebruik van. Als het kan geven we een deel van onze lessen in de buitenlucht.Dat kan gewoon een rekenles zijn waar we de materialen (boeken en schriften) gewoon mee naar buiten nemen. We gebruiken ook materialen uit de natuur om leerprocessen te versnellen. Aansluiten bij de belevingswereld van een kind is immers één van de meest effectief gebleken methodes om te doen leren.

Ook is de natuur als studieobject onuitputtelijk. Er zijn zoveel beestjes en plantjes te ontdekken en als we erachter willen komen hoe deze allemaal samenhangen om een groter ecosysteem te vormen dan hebben we aan acht jaar basisschool niet genoeg!

Thematisch onderwijs

Sámen leer je meer

Coöperatief leren heeft veel voordelen. De betrokkenheid is hoger. En leerlingen mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en actief bezig zijn. Dit komt het leren ten goede. Daarnaast voelen ze zich onderdeel van een team en de klas. Bij Coöperatief leren gaat het dus niet alleen om de leerstof: de kinderen ontwikkelen ook sociaal-emotionele vaardigheden en metacognitie.

De wereld in projecten

Van veel onderdelen van ons onderwijs zijn de activiteiten geclusterd rond een thema. Dit thema geeft de mogelijkheid om de lesdoelen te realiseren. Bij projectonderwijs kunnen kinderen op een natuurlijke en betekenisvolle manier kennis, vaardigheden en attitude verwerven. Enkele basale uitgangspunten van ons projectonderwijs zijn:
– De leefwereld en de belevingswereld van het kind staat centraal.
– Er is geen strenge scheiding tussen de school en de maatschappij.
– Kinderen leren door te doen.
– Samenwerking speelt een grote rol.

 

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om hen heen actief te onderzoeken en ontdekken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen dient als uitgangspunt. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en antwoorden te vinden op hun vragen.

Binnen onderzoekend leren zijn kinderen, buiten de klassikale leermomenten om, actief bezig met hun leerproces. Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze benutten. Onderzoekend leren vergroot de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en leren ontdekken.

Een warme, fijne school waar je graag bent

Alles begint met je fijn voelen

De belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen is jezelf veilig voelen. Een veilig klimaat waar iedereen zichzelf mag zijn is voor ons van groot belang. We besteden hier veel aandacht aan.

Dit geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders. Wij zien ouders als expert van hun zoon of dochter en betrekken ze graag bij het onderwijs proces.

Zo creëeren we een klimaat waar iedereen veilig is en zich welkom voelt.