Even voorstellen.. onze teamleden!

 

We gunnen het kinderen om voor een ander vernieuwend type onderwijs te kunnen kiezen”

Het team dat in september 2019 van start ging.
Van links naar rechts: Dave (toenmalig schoolleider), Danielle (leerkracht), Marja (leerkracht). 

Danielle: leerkracht

Ik ben Danielle van Oerle, moeder van 2 dochters en al heel lang gelukkig met mijn vriend Richard. Samen met mijn gezin vind ik het leuk om gezamenlijk spelletjes aan tafel te spelen, een film te kijken of te genieten van onze caravan op de Veluwe. Ik vind het fijn om lekker creatief bezig te zijn. Zo maak ik o.a. (raam-)stickers. Maar toch is mijn werk toch ook wel een van mijn grootste hobby’s. Ik vind het heerlijk om mij te verdiepen in mijn vak en lessen te ontwikkelen.Als kind wilde ik al juf worden. Na 14 jaar op mijn oude basisschool gewerkt te hebben, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik vind het belangrijk dat een kind, kind kan zijn, de wereld kan ontdekken en zijn/haar talent kan ontplooien. Het bewegend leren vind ik heel belangrijk. De hele dag stil aan een tafeltje zitten is naar mijn mening niets voor een kind.Daarom ben ik ook blij dat ik op De Schoolwerkplaats mag werken.

 

Marja: leerkracht

Ik ben Marja van der Heiden, ben getrouwd en heb 2 dochters. Na een carrière als beeldend kunstenaar ben ik vanaf 1998 werkzaam geweest in het daltononderwijs. Vanaf 2011 heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog) begaafde kinderen. Eind 2018 ben ik overgestapt naar de School of Understanding Amsterdam West, een innovatieve school, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Mijn hart ligt bij ontwikkeling. Als kunstenaar was het een individueel proces. Het mooie aan het onderwijs is dat het een sociaal proces is: samenwerken in een groter geheel, dat zich ten doel stelt de ontwikkeling van kinderen, onze toekomst, zo goed mogelijk vorm te geven. In het verlengde hiervan zou ik de kinderen graag liefde voor de natuur bij willen brengen zodat ze later goede beheerders van onze aarde kunnen worden. Het voelt voor mij als een eer mee te mogen werken de Schoolwerkplaats vorm te geven.

Wat hieraan vooraf ging:

In zomer 2014 kwamen de oprichters – Ilse Overzier, Marjan van Baekel-Kan en Manon van der Linde – in gesprek over de schoolervaringen van hun kinderen. In het huidige onderwijs gaat het vooral om kennisoverdracht in vastomlijnde methodes. Er wordt klassikaal lesgegeven door één leerkracht, namelijk: zendgericht onderwijs. Wij, ouders, hebben allen kinderen die dat niet paste.

De oprichters:

 

Ilse Overzier en Manon van der Linde.

Onze zoektocht naar oplossingen binnen het huidige systeem botste met de constatering dat het kind zich dikwijls dient aan te passen aan de school, in plaats van het omgekeerde. Wij dachten: ‘dat kan anders!’ 

Dit was voor ons het startsein om regelmatig bij elkaar te komen en te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is in het basisonderwijs. 

Hierboven op de foto: 
oprichters Ilse Overzier en Manon van der Linde

De totstandkoming

In de 3 jaar die volgden, hebben we veel mensen gesproken, andere scholen bezocht, artikelen en onderzoeken gelezen. Gedurende die tijd is onze eigen missie en visie voor vernieuwend onderwijs ontstaan en ontwikkelt. Tevens zijn we een jaar in gesprek geweest met een scholenbestuur in de gemeente Velsen. De wensen en mogelijkheden bleken te veel uit elkaar te liggen, waardoor we in 2017 de volgende stap hebben gezet om zelf een stichting op te richten en een aanvraag te doen bij de gemeente Velsen. 

Inmiddels heeft Marjan van Baekel-Kan de initiatiefgroep verlaten, maar zij blijft ons een warm hart toe dragen. 
In 2018 heeft Trudy van Wijk ons ondersteund. Mede door haar inzet is onze school nu op het plan van scholen opgenomen en hebben we daarmee overheidsfinanciering.

 

Eindelijk!

Begin 2018 hebben we van het Ministerie van Onderwijs het langverwachte verlossende woord ontvangen te mogen starten met onze school per schooljaar 2019-2020.

Over de initiatiefnemers

Hier lees je meer over onze achtergrond en drijfveer deze school mogelijk te maken voor de kinderen van de gemeente Velsen en omstreken. We zijn dan ook zeer verheugd en blij dat de school werkelijkheid geworden is.

Manon van der Linde

 

Ik woon sinds 2007 in Driehuis. Voorheen woonden wij op de Veluwe, daar zijn onze oudste twee dochters geboren, in Driehuis zijn onze jongste twee dochters geboren. Onze meiden zijn nu 6, 9, 11 en 14 jaar oud.
Ik kom uit een echte onderwijsfamilie en de gesprekken gingen daar dan ook vaak over. Als psychomotorisch therapeut begaf ik mij op verschillende terreinen, ik werkte met zowel kinderen als volwassenen. Het is een therapie voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek, die de basis heeft in het bewegen en de lichamelijkheid.

 

Mijn interesse in onderwijs is verder gegroeid met en door de ervaringen van onze kinderen op school. Mede hierdoor kwam het besef dat onderwijs veel meer te bieden kan en zou moeten hebben dan dat de meeste scholen op dit moment doen. Dit is voor mij de reden geweest om samen met de anderen met de schoolwerkplaats te beginnen. Ik ben ontzettend trots op waar we nu staan met de Schoolwerkplaats en dat we zeer binnenkort daadwerkelijk de deuren gaan openen.

Ilse Overzier

 

Sinds 2009 woon ik in Driehuis. Ik ben opgegroeid in IJmuiden en vind het erg prettig om ook met mijn kinderen hier in de gemeente Velsen te wonen. Mijn kinderen zijn 9 en 13 jaar oud.
Mede door de komst van mijn kinderen ben ik mij steeds meer in het (basis)onderwijs gaan verdiepen. Daardoor ben ik ook een aantal jaar in de Raad van Toezicht van een scholenstichting benoemd geweest. Van de kennis die ik daar heb opgedaan ben ik nog meer overtuigd geraakt van de noodzaak tot vernieuwend onderwijs.

 

Ik wil het heel graag mogelijk maken dat ook de kinderen in de gemeente Velsen naar een school kunnen die bij hen past. Nu is er eigenlijk alleen regulier onderwijsaanbod, soms bijna nog uit de tijd zoals het was toen ik op school zat. Ik zie dat in Nederland, ook heel dichtbij in Amsterdam bijvoorbeeld, allerlei scholen starten die meer competentiegericht onderwijs aanbieden. De kinderen krijgen inhoudsgericht onderwijs en worden aangesproken op hun talenten, dat vergroot vervolgens weer hun zelfvertrouwen.  Dat wil ik graag helpen realiseren.

Henk Fibbe

 

Mijn naam is Henk Fibbe, psycholoog, directeur inhoud en medeoprichter van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (FibbeSCL). Ik heb een vrouw en 3 kinderen en we wonen op een boerderij in het Noord Hollandse Spierdijk. 
Onze organisatie bestaat 4 jaar en richt zich op het bieden van Geestelijke Gezondheidszorg binnen- en in samenwerking met het onderwijs. We hebben vestigingen in Haarlem, Velsen en Amsterdam. Wij willen graag dat kinderen succesvol zijn op school en daar stemmen we alles wat we doen op af. 

We komen op veel verschillende scholen en zien daar natuurlijk veel goede dingen maar ook dingen die in onze ogen beter kunnen als het gaat om wat kinderen nodig hebben voor een geslaagde schoolloopbaan. Vaak worden we pas ingeschakeld als een kind al veel negatieve ervaringen heeft opgedaan. Dat is vervelend en vaak was dat niet nodig geweest als we deze kinderen eerder in beeld hadden gehad. Door kinderen in een vroeg stadium beter te begrijpen weten we welke ondersteuning het best bij hen past. 

De weg die we hebben afgelegd

 

Lees hier meer over de gang van zaken tot en met het akkoord van de gemeente Velsen. 
Om De Schoolwerkplaats daadwerkelijk te kunnen starten hebben we verschillende procedures doorlopen.

De handtekening!

Steeds meer positieve geluiden (2017)