Wij werken samen met Fibbe SCL

 

Studie Centrum voor Leerontwikkeling
kinderen en jongeren

Naast de meer individuele hulp voor leerling en docent is het belangrijk dat een omgeving wordt gecreëerd waar docent en leerling optimaal kunnen presteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het schoolteam – als sleutel van het succes – echt als team kan functioneren. Om optimaal te kunnen functioneren als team is het nodig om niet alleen te investeren in het team zelf maar ook onder andere in kennis en vaardigheden en een gezonde leer- en werkomgeving.

Hoe Fibbe bijdraagt aan onze school, staat hieronder vormgegeven in de Fibbe adviescirkel.

De adviescirkel van Fibbe

Over Fibbe SCL

Wij willen graag dat kinderen succesvol zijn op school en daar stemmen we alles wat we doen op af. We komen op veel verschillende scholen en zien daar natuurlijk veel goede dingen maar ook dingen die in onze ogen beter kunnen als het gaat om wat kinderen nodig hebben voor een geslaagde schoolloopbaan. Vaak worden we pas ingeschakeld als een kind al veel negatieve ervaringen heeft opgedaan. Dat is vervelend en vaak was dat niet nodig geweest als we deze kinderen eerder in beeld hadden gehad. Door kinderen in een vroeg stadium beter te begrijpen weten we welke ondersteuning het best bij hen past. Het vraagt veel kennis en kunde binnen een school om goed te bepalen wat een kind nodig heeft.  Elke school waar we komen is weer anders en onze invloed meestal beperkt als het gaat om het pedagogisch klimaat van een school. Ik ben daarom erg blij met de Schoolwerkplaats en onze betrokkenheid bij de opzet en ontwikkeling ervan. 

De schoolwerkplaats biedt ons een prachtige kans om kinderen vanaf hun start te kunnen begeleiden en individueel te geven wat nodig ze nodig hebben. We kijken de hele schoolperiode mee naar de ontwikkeling van de kinderen en kunnen zo nodig meteen onze expertise op het gebied van gedrag en leerontwikkeling inzetten. Achter onze medewerker op school hebben we daarvoor een team van deskundige en betrokken medewerkers staan. 

Fibbe leerlingcirkel

Fibbe biedt snel hulp, advies, onderzoek, diagnostiek en begeleiding. Omdat geen school, leerling of ouder gelijk is werken zij op maat. Het aanbod is gericht op schoolteams die handelingsverlegenheid ervaren bij leerlingen die door hun belemmeringen op het gebied van werkhouding, gedrag, sociaal-/emotionele ontwikkeling en/ of het leren onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs.